İlk Milli Barter portalı
 • Çox sadə və asan
  üsulla tez bazar
  elanınızı yerləşdirirsiz
 • Bizim BAŞABAŞ
  uyğun olan elana
  öz təklifini ver.
 • Elanın sahibindən
  cavabını gözləyirsiz
  və razılaşırsız!
 • KATEQORİYA
 • SÖZƏ GÖRƏ AXTAR
 • ELANA GÖRƏ AXTAR
 • QİYMƏTƏ GÖRƏ AXTAR

BAŞABAŞ XƏBƏRLƏR